Teprve druhé ze 24 plánovaných setkání zástupců českých a polských branží v rámci projektu INSPIR se uskutečnilo v Jaworu. Bylo určeno pekařům a cukrářům. Protože ve SŠGS Nová Paka studuje toto řemeslo více než 90 žáků, pozvali jsme 20 nejlepších studentů z této školy. Síť cukrářů doplnily pedagožky z podobné školy v Jeseníku a představitelé dnes největšího závodu pekáren a cukráren v Královéhradeckém kraji BEAS z Choustníkova Hradiště. Další představitelé cukrářských a pekařských oborů na poslední chvíli svou účast omluvily.

   Dvoudenní setkání se uskutečnilo v místě, kde je každoroční proslulá oslava Dnů chleba a perníku,  ve dnech 19. - 20. února. Skupina studentů strávila zajímavé dva dny v partnerském cukrářském a pekařském závodě úspěšného polského podnikatele Stanislawa Furtaka, který má kromě vlastní výroby i vlastní síť 56 obchodů v regionu.  

  V rámci projektu ,,INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů" organizujeme další ,,velké setkání", tentokrát branže cukrářů. V Nové Pace studuje toto řemeslo asi 90 žáků, z toho 20 nejlepších studentů pojede díky projektu INSPIR na dvoudenní zahraniční stáž do pekařství Stanislawa Furtaka v polském městě Jawor. Společně s nimi vyrazí na tuto výpravu i dvě pedagožky z podobného učiliště v Jeseníku a dále představitelé Ličenské poekárny BEAS a dobrušské MARTY. Setkání se uskuteční ve dnech 19. - 20. února. Studenti si na místě vyzkouší tvorbu polských pekařských výrobků.

  V příjemné restauraci na historickém náměstí v Jelení Hoře se v pátek dne 19. ledna sešli zástupci fotografických spolků z příhraničních regionů v Polsku a Česku.

  Setkání bylo součástí  projektu INSPIR, realizovaného spolkem Region Panda Rychnov nad Kněžnou a polskou nadací FIRIM ze Swidnice, jehož cílem je podpořit vytváření oborových sítí neziskových organizací sdružujících lidi z obou stran hranice. Smyslem je přispívat k vytváření osobních vazeb mezi účastníky , sdílet informace a zkušenosti.

  V minulém čísle našeho časopisu jsme informovali čtenáře o započetí spolupráce mezi cukráři z obou stran hranice. Po dvou úvodních setkáních představitelů českých a polských cukrářů již víme, že v roce 2018 dojde k výměnným stážím mezi těmito „sladkými” partnery.

  Na polské straně na sebe vezme roli hospodáře pan Stanislav Furtak. V Dolním Slezsku je dobře známý obyvatelům tohoto příhraničního regionu. Člověk, který se zabývá cukrářstvím a pekařstvím již 40 let. Vlastní soukromou společnost, jejíž prodejní síť čítá 56 obchodů.

  Dne 2.11.2017 se uskutečnilo v Lanškrouně setkání s koordinátorem branže fotografů v České republice - s panem Vladimírem Skalickým. Během jednání došlo k ustavení branže fotografů s tím, že Region Panda nabídne polskému partnerovi FIRIM spolupráci branže fotografů. Pan Skalický má bohaté zkušenosti s organizováním amatérských fotografů v České republice, připraví adresář osob a webů a vybídne i kolegy ke spolupráci při tvorbě dalších čísel časopisu INSPIR. Představení branže se uskuteční pravděpodobně již ve třetím čísle časopisu INSPIR. Čeští fotografové jsou připraveni na malé setkání s polským partnerem.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020