Aktuální výpis ze spolkového rejstříku

Region Panda, z. s. 
se sídlem Sportovní hala Romana Šebrleho při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 60886374

Hlavní náplní spolku Region Panda je činnost šachového klubu, šachové školy, organizace soutěží a účast klubu v šachových soutěžích. Další důležitou činností Regionu Panda je příprava a realizace vlastních projektů v oblasti přeshraniční spolupráce, sportu, kultury, vzdělávání, veřejné správy, sdružování podnikatelů, publikační, vydavatelská a nakladatelská činnost, odborná pomoc organizacím a firmám při získávání dotací a realizaci projektů.

Předsedou spolku Region Panda je Jiří Daniel