Dovolujeme si zdvořile upozornit, že právě vyšlo 8. číslo časopisu INSPIR. Je umístěno na našich webových stránkách v kolonce Časopis INSPIR a většině z vás přijde každým okamžikem poštou domů.