Dovolujeme si zdvořile upozornit, že právě vyšlo 8. číslo časopisu INSPIR. Je umístěno na našich webových stránkách v kolonce Časopis INSPIR a většině z vás přijde každým okamžikem poštou domů.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020