Projekt INSPIR, jehož cílem je propojování sítí neziskových organizací na české a polské straně ve 12 branžích přidal v tomto měsíci již jednu z posledních branží - sdružení historických rytířů. Po několika přípravných jednáních se již rytíři konečně sešli.

  Dne 12.11.2018 došlo v České republice ve městě Vrchlabí k ,,malému“ setkání zástupců sítě rytířů. Jednání se zúčastnili za českou stranu Jiří Daniel a zástupce branže rytířů a český koordinátor této branže pan Jiří Louda. Polskou stranu zastupovali projektoví partneři Jacek Zola a Tomasz Kosciów a dále polští zástupci branže rytířů pan Andrzej Hercui a Adam Jurczak.

  Během setkání došlo k představení představitelů branží historičtí rytíři a skupin Swidnické rytířské bratrstvo a spolek rytířů Vrchlabí. Obě strany uvítaly možnost vzájemné spolupráce.

  Došlo k dohodě o návštěvě skupiny cca 20 členů skupiny Swidnického rytířského bratrstva na dosud blíže neurčené akci na hradě Pecka v termínu 8. – 10. 6. 2019. FIRIM pomůže financovat dopravu, Region Panda pomůže financovat stravování na akci.

  Dále došlo k dohodě o setkání na hradě Grodziec ve dnech 15. – 18. 8. 2019. Tam uspořádá akci SBR, kterou navštíví česká skupina z Vrchlabí v počtu cca 20 osob, FIRIM zajistí stravování, česká strana, Region Panda, prověří možnost financování dopravy.

 

  Region Panda a FIRIM v těchto dnech společně intenzivně připravují nové vydání časopisu INSPIR 6, který bude distribuován počátkem listopadu. Na programu společných jednání je nyní výjezd skupiny šachistů na dvoudenní turnaj v Polsku, sestavení programu polských turistů na dvoudenní výjezd do ČR, příprava výjezdu českých akvaristů na dubnovou výstavu v Tychy, několikátá urgence výjezdu polských cukrářů, výjezd fotografů ve dnech 6. - 7. dubna 2019, výjezd českých farmářů setkávajících se na zámku v Doudlebách do Polska a vzájemná setkání studentů univerzit třetího věku z Klodzka a z Rychnova n. Kn. Dělší dobu připravujeme setkání skupin historického šermu.

  V projektu INSPIR připravujeme k vydání již 6. číslo časopisu, jehož grafickou přípravu a tisk zajišťuje náš polský partner FIRIM. V tomto časopise vyjde i zajímavá zpráva o 42. výstavě akvarijních ryb v Rychnově nad Kněžnou, která se konala pod záštitou projektu INSPIR ve dnech 15. – 19.9.2018.

  Ve dnech 15. - 19. 9. 2018 se uskuteční další velké setkání - tentokrát branže akvaristů. Toto setkání se bude konat u příležitosti akvarijní výstavy AQUA-TERA SHOW v Rychnově nad Kněžnou v domě chovatelů. Na výstavě uvidíte akvarijní ryby, vodní rostliny a terarijní živočichy. Za zajímavost stojí speciální expozice přírodních živorodek.

 

 

 

 

 

 

  Projekt INSPIR má celkový rozpočet na české straně hranice 3,8 mil. korun, přičemž spolufinancování realizátorem, tj. Regionem Panda činí po dobu tří let 10% této částky - celkem tedy cca 380 000,- Kč. Spolufinancování je pochopitelně pro všechny malé neziskové organizace velmi nákladné. Proto se naše organizace obrátila se žádostí o příspěvek na spolufinancování na Královéhradecký kraj. Královéhradecký kraj vyjádřil projektu INSPIR podporu ve výši 30 000,- Kč.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020