KM Jiří Daniel
trenér klubu od r. 1976
(pokročilí + individuální tréninky)
Mgr. Petr Kačírek
trenér od r. 2016
(individuální tréninky)
Jan Horák
trenér od r. 2018
(mírně pokročilí)
Martin Buločkin
trenér od r. 2018
(individuální tréninky)
Ilja Mareš
trenér od r. 2019
(začátečníci)
Ing. Jan Horníček
trenér začátečníků od r. 1994
činnost přerušil 2017