Rošáda II

EUG Šachisté Pandy Rychnov nad Kněžnou a UKS Sudety Klodzko úzce spolupracují na realizaci různých projektů již skoro deset let. Spolupráce založená především na sestavení společných česko-polských týmů v soutěžích družstev se odvíjí hlavně od iniciativy hlavního realizátorů, Jiřího Daniela na české straně a Slavomíra Michlovského na polské straně. Oba se sešli mnohokrát během projektu, aby dohodli detaily vzájemné spolupráce. V uplynulé sezoně, kdy byl realizován projekt Rošáda II, bylo sehráno jen na území Euroregionu Glacensis 13 zápasů česko-polských týmů ve II. lize a KP a mnoho dalších zápasů česko-polského týmu mimo Euroregion, čímž se spolupráce rozšířila a nemohla být zdaleka celá kryta z prostředků EU. Plodem byl postup A týmu do I. ligy. Důležitou součástí projektu byly výměny trenérů. Ty se uskutečnily nejen při zápasech A a B týmu dospělých, A týmu dorostu, ale především na vícedenních turnajích, kde polští i čeští trenéři působili společně pro kterékoli děti z obou oddílů. To se projevilo na vzrůstu výkonnosti klubu během turnajů Pobeskydí a Turnajů šachových nadějí ve Frýdku Místku, v Náchodě či Jeseníku. Zájem o šachy probouzí každoročně utkání Klodzko – Rychnov, které se letos hrálo opět novou formou v Klodzku. Činnost a historie Pandy stejně jako popis některých dílčích akcí projektu je popsána v šachové ročence 06-07. Výhodou činnosti sportovního klubu spojené s realizací projektů z programu Interregn III A je nepochybně finanční dotace ve výši 75% prostředků nutných k realizaci projektu. Nevýhodou je nepochybně to, že zbývajících 25% musí klub na tuto činnost kdekoli sehnat. Další nevýhodou je, že v klubu musí být dostatek velmi obětavých lidí ochotných podstoupit obrovskou byrokratickou administrativní zátěž, protože na krytí osobních nákladů lze vyčlenit jen malou část rozpočtu, která rozhodně nepokryje náklady na skutečně odvedenou práci, která je pro změnu podmínkou pro vyplacení dotace. Mezi velké nevýhody lze rozhodně zařadit i harmonogram finančních toků. Projekt Rošáda II vznikl v květnu roku 2006, by realizován a profinancováno 100% skutečných nákladů projektu (cca 350 tis. Kč) výhradně ze zdrojů klubu od září 2006 do srpna 2007.. Do konce září 2007 musí být odevzdáno vyúčtování a zkušenost říká, že klub bude nyní čekat přibližně 9 měsíců na řádnou kontrolu všech dokladů a příjem dotace za 75% již profinancovaných nákladů (tj .cca květen roku 2008). To je pro malý šachový oddíl suma, na kterou si musí velký díl peněz půjčovat, jinak by nemohl jinou běžnou činnost realizovat. Jiří Daniel, předseda klubu Panda Rychnov n. K: Tento projekt byl realizován byl realizován z programu Interreg III A po názvem ROŠÁDA II, CZ.04.4.85/2.2.02.1/0739.