V Rychnově se uskuteční v sobotu soustředění talentů KTCM z celého Královéhradeckého kraje. Skupina A (ligový dorost) má plán připravený šachovým mistrem Pavlem Čechem a začíná v sobotu odpoledne ve 13 hodin. Po třech hodinách sobotní program skončí a v neděli budou hráči pokračovat on-line z domovů s velmistrem Petrem Neumannem od 9 hodin.

  Skupina B pokročilých žáků má program v sobotu od 9 do 15 hodin. A skupina C  - talentovaných nováčků ve stejném čase. Skupinu povedou Ondřej Ruda a Jiří Daniel. Do skupiny C se mohou se souhlasem oddílového trenéra zapojit ještě i další zájemci.