V souladu s aktuálním vládním nařízením platným od 1. srpna 2021 budou hrát sportovci – šachisté své partie bez respirátorů.

Pro nás všechny je ale důležité dodržování dalších hygienických nařízení.

Do hracího sálu nebudou vpuštěni bez roušek diváci (tedy ani hráči, kteří ukončí své partie a stanou se diváky nebo Ti, kteří vstanou od partie). Každý účastník musí mít u sebe v Pelclově divadle během akce i během ubytování doklad o dvojím očkování proti covidu nebo doklad o platném negativním testování. Jinak nemůže být do turnaje přijat. Každý účastník před zahájením turnaje podepíše čestné prohlášení, že tyto doklady má.

Pokud nemáte doklad o dvojím očkování, zajistěte si včas doklad o testování (do konce srpna bezplatně). Určitě doklad vezměte s sebou do hracího sálu i na ubytování.