Také letos pořádá Panda Letní příměstský šachový tábor pro mládež do 18 let.

Tábor povede Martin Buločkin a Jan Horák. Více informací a tiskopis přihlášky si stáhněte níže.

Letní příměstský šachový tábor

pro ročníky 2003 a ml.

Pořádá Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou

za organizační spoluúčasti Regionu Panda Rychnov n. Kn.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Místo, termín, cena

►           Sportovní hala Romana Šebrleho

►           Pátek 10. července 2020 – neděle 12. července 2020

►           Každý den 8:30 – 15:30 hod.

►           Cena 500,- Kč

►           V ceně je zahrnuto: pitný režim, úrazové pojištění, trenéři, výukové materiály, šachový materiál, sportovní materiál

►           Není zahrnuto: svačina, obědy (každý si řeší sám, možnost ohřevu v mikrovlnce, možnost individuálně zajít v RK)

 

Program tábora

►           Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách podle výkonnosti)

  • zahájení, hodnocení pozice, typové pozice, koncovky, kombinace            
  • ►           Doplňkové aktivity sportovní a relaxační

 

Personální obsazení

►           Martin Buločkin KM 2255F, Jan Horák 1985F,

Přihlášky, kontakty, platby

►           Emailem nebo osobně na:

               Martin Buločkin, tel. 731055529, e-mail: bu,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

►           Termín přihlášek: do 5. 7. 2020 (Po termínu pouze po dohodě. Není možné místo garantovat.)

►           Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte do 6. července 2020 na účet v KB 78-9355970277/0100

            Variabilní symbol: 2222020   Poznámka pro příjemce: jméno účastníka tábora

           Storno poplatky: 300,- Kč

►           Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude zákonný zástupce informován.

►           Pokud nedojde k naplnění kapacity, bude tábor zrušen či bude změna vyučovací doby. Účastníci budou včas informováni.

 

 

K účasti Vás srdečně zve Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou a tým trenérů a vedoucích.

 

Těšíme se na Vás

 

Návratka

Náš syn/dcera …………………………….bude z příměstského šachového tábora (10.-12.7.2020) odcházet každý den:

  1. a) samostatně
  2. b) budu si ho osobně (rodinný příslušník) vyzvedávat v 15:30 hodin

 

Datum:                                               Podpis

 

Pozn.: Návratku oskenovanou na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně při zahájení 10. 7.2020.

 

 

PŘIHLÁŠKA

Příměstský letní šachový tábor 2020

 

     

Jméno dítěte:

 

Rodné číslo:

 

Zdravotní pojišťovna:

 

Telefon dítěte

 

Zákonný zástupce:

 

Celá adresa bydliště včetně PSČ:

 

Telefon zák. zástupce

+ e-mail:

 

Kontaktní osoba a telefon pro urgentní případy po dobu trvání tábora (více telefonů = větší šance někoho zastihnout):

 

Zdravotní omezení a jiná sdělení:

V případě zvláštních okolností zajistím okamžitý odvoz dítěte domů (onemocnění, úraz, závažné problémy s chováním apod.).

Seznámil (a) jsem se se zaměřením a programem tábora.                                      

Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.

Datum, podpis zákonného zástupce:

 

 

Pokyny k přihlášce

►            Rodné číslo je nezbytné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto.

            Přihlášku zašlete nascanovanou na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případně přihlášku vytiskněte, čitelně vyplňte a celou stránku doručte osobně (telefonická domluva)

 

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.)

►            Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci a nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).

►            Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z  nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

►            Na tábor můžeme přijmout pouze dítě splňující výše uvedené požadavky.

►            Zdravotní způsobilost dítěte potvrdí zákonný zástupce čestným prohlášením datovaným ne déle než 1 den pře nástupem na tábor, tj. 9. 7. 2020