V září probíhá nábor do nového šachového kroužku začátečníků Pandy, a to každý čtvrtek od 14 do 15 hodin. Máte-li ve svém okolí prvňáky, druháky nebo předškoláky, honem s nimi zamiřte do Sportovní haly na šachy. kroužek vede mladý úspěšný dorostenec Jan Horák (místo Ing. Jana Horníčka) a cílem kroužku je navázat na velmi silnou tradici šachu v Rychnově.