Poslední pátek v měsíci je určen vždy na hrací a konzultační den. Měli by se ho účastnit všichni žáci, dorostenci, dospělí a rodiče či prarodiče dětí. Přijít si popovídat a zahrát. Tento pátek si může každý říci své k umístění na soupiskách družstev, dohodnout se s kapitány. Je na místě připomenout, že novým kapitánem A týmu je místo Jiřího Daniela Ing. Miroslav Pavlíček, kapitánem B týmu Ing. Vlastimil Jonáš, kapitánem C týmu v KS je Mgr. Petr Kačírek a kapitánem D týmu v RP je nově místo Pavla Kumpošta František Dušánek. Vedoucím družstev mládeže je Jiří Daniel, který pověří vedením týmů na soutěžích další trenéry - Martina Buločkina a Jana Horáka. Počítá rovněž se spoluprací většiny rodičů.

  Přijďte si zahrát a popovídat každý poslední pátek v měsíci v 17 hodin do klubovny.