Již tuto sobotu 8.2.2020 se uskuteční výjezd polských harcerů na návštěvu do skautského střediska Skuteč, Luže a Hlinsko. Jednání o návštěvě byla poměrně složitá a trvala nejdéle ze všech branží projektu INSPIR. Polští harceři navštíví klubovnu skautů a skautek v Luži, dále Betlém v Hlinsku, vypálenou osadu Ležáky a novou základnu skutečských skautů vybudovanou v Mrákotíně. Akce se zúčastní rovněž skauti z Luže, ze Skutče a z Hlinska. Cílem je navázat nové přátelské přeshraniční vztahy.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020