Pořadatel: Region Panda Rychnov nad Kněžnou
 
Termín: 20. – 28. 8. 2012

Místo
: Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou

Ubytování: Internát DM Masarykova a Javornická ulice, malá část účastníků v ubytovně Š+Š, místních hotelech a penzionech

Stravování
: individuální

Účast:
Kategorie nad 50 let 26 účastníků, vítěz O. Lorenc
Kategorie nad 60 let 75 účastníků, vítěz V. Sejkora
Kategorie nad 70 let 32 účastníků, vítěz R. Mesiarik
Kategorie nad 80 let 3 hráči, vítěz Michal Mamczar z Wroclawi
Nejlepší žena Eva Kořínková ze Světlé n. Sázavou, startoval rekordní počet 7 žen v různých katergoriích.

Bleskový turnaj seniorů
 nad 50 let tempem 2 x 10 min. hrálo 55 účastníků, zvítězil Vladimír Karlík z Kroměříže.

Otevřený bleskový turnaj tempo 2 x 5 min. na 11 kol, hrálo 44 účastníků, zvítězil Piotr Gasik z Varšavy.

OPEN Orlické hory se hrál na 7 kol tempem 2 x 60 min., zvítězil FM Adolf Lacina ze Strakonic. Hrálo 16 hráčů. Nejstaršími účastníky turnaje seniorů byli Dimitrij Mathon z Přerova a Jaroslav Sládek z Jičína, oba 85 let.

Mistrovství republiky ČR seniorů se zúčastnilo v katergoriích nad 60, 70 a 80 let celkem 108 hráčů, z toho hrálo 76 v hlavní kategorii nad 60 let na 9 kol po dobu 9 dnů tempem 2 x 90 min. + 30 sec. Někteří účastníci starší 70 let se rozhodli pro zkrácený turnaj na 7 dní a 7 kol. Tohoto turnaje se zúčastnilo 32 hráčů.

Průměrné ELO nejlepších 10 hráčů nad 60 let bylo opět vyšší než v loňském roce na MČR ve Vráži i na turnaji seniorů v Rychnově n. Kněžnou a to 2151 ELO FIDE.

Turnajový bulletin
K vyšší sportovní úrovni přispěla kvalitně obsazená redakce turnajového bulletinu, který tvořili KM Martina Marečková a KM Daniel Kožúšek. Do bulletinu bylo zařazeno celkem 64 partií hráčů nad 50 let, 124 partií hráčů nad 60 let a 59 partií hráčů nad 70 let. Celkem obsahoval bulletin 247 partií. Bulletin byl vydáván i v tištěné podobě s partiemi ze všech věkových kategorií, s průběžnými výsledky, se zajímavými diagramy a s aktualitami z průběhu turnaje. K placenému odběru tištěné verze se přihlásilo 46 hráčů.

Festivalový zpravodaj
Během turnaje byl vydán celkem 3 x festivalový zpravodaj pro informaci všech účastníků o podrobnostech během turnaje a o doprovodných akcích.

Časový harmonogram byl dodržen přesně dle propozic turnaje.

Přihlášky
V letošním ročníku byli hráči naprosto disciplinovaní a nikdo z účastníků nepřijel po plánované hodině prezentace. Pouze 4 přihlášení účastníci bez omluvy do místa konání nedorazili.

Rozhodčí
Hlavním rozhodčím turnaje byl Jiří Daniel – rozhodčí 1. třídy, který nemusel řešit během turnaje žádný vážný spor. Došlo pouze ke třem kontumačním výsledkům vinou nedostavení se hráče během čekací doby.

Jednotlivé kategorie řídili:
50 a více – Martina Marečková
60 a více – Leoš Macek
70 a více – Ing. Jan Horníček
Nasazovací rozhodčí Bc. Ondřej Horníček.

Pořadatelé: Petra Tuzarová a Ing. Věra Horníčková.

Medializace turnaje
Největší publicitu měl turnaj na stránkách pořadatele, tj. www/panda-rk.cz. Na těchto stránkách je umístěná i dokumentace o vysílání relací v Českém rozhlase Hradec Králové a v Rychnovské televizi. Dále měl turnaj publicitu zajištěnou v Orlickém týdeníku, Rychnovském deníku a Rychnovském zpravodaji.

Společenská úroveň
Turnaj podpořil Královéhradecký kraj, Šachový svaz ČR, město Rychnov nad Kněžnou a firma AQUA servis Rychnov nad Kněžnou. Na zahájení turnaje byl přítomen osobně starosta města Rychnov nad Kněžnou Ing. Jan Skořepa.

Doprovodné akce
Na zahájení turnaje vystoupil pěvecký soubor X-tet a taneční skupina, která živě předvedla kankán.
38 účastníků turnaje využilo možnosti předem domluvené exkurze do výrobního podniku Škoda Kvasiny, kam pořadatel zajistil speciální autobusovou dopravu. Ve čtvrtek 23. 8. 2012 se zúčastnilo přibližně 90 osob společenského večera se živou hudbou (rychnovský smíšený pěvecký sbor) v zahrádkách hotelu Havel.
V sobotu 25. 8. 2012 se uskutečnil autobusový výlet do Orlických hor. Zúčastnilo se ho 42 účastníků. Doprava byla zajištěna speciálním autobusem s průvodkyní. Účastníci navštívili horskou chatu na Šerlichu, Velkou Deštnou, historický kostel Neratov a údolí v okolí Zemské brány.

Ceny
Kromě finančních cen obdrželi účastníci tradiční stylové keramické šachové krále a královny. Pro všechny účastníky připravil pořadatel praktické taštičky. Cenu gentlemana turnaje získal Jaroslav Trávníček z Rumburka, který dohrál turnaj i přes svůj velmi obtížný zdravotní stav. Ze žádného z turnajů nikdo neodstoupil.

Velmi dobrá spolupráce během turnaje byla s majitelem Pelclova divadla městem Rychnov nad Kněžnou a s majiteli ubytovacích zařízení, zejména VOŠ a SPŠ RK.

Na společenském večeru a v závěru slavnostního vyhodnocení se uskutečnila krátká diskuse o realizaci 15. ročníku RŠF v roce 2013. Vysoce převážil názor uspořádat MČR seniorů opět na 9 dní a 9 kol a kategorii nad 70 let na 7 dní a 9 kol.