V příjemné restauraci na historickém náměstí v Jelení Hoře se v pátek dne 19. ledna sešli zástupci fotografických spolků z příhraničních regionů v Polsku a Česku.

  Setkání bylo součástí  projektu INSPIR, realizovaného spolkem Region Panda Rychnov nad Kněžnou a polskou nadací FIRIM ze Swidnice, jehož cílem je podpořit vytváření oborových sítí neziskových organizací sdružujících lidi z obou stran hranice. Smyslem je přispívat k vytváření osobních vazeb mezi účastníky , sdílet informace a zkušenosti.

  Jak může projekt přispět k naplnění tohoto cíle konkrétně v oboru fotografie? O tom se radily týmy, jež z polské strany zastupoval a vedl Wojciech Miatkowski z Jelení Hory a z české strany Vladimír Skalický z Lanškrouna.  Rolí obou pánů je koordinovat činnost týmů nejen na obou stranách hranice, ale i navzájem.

  Důležitým předpokladem pro dobrou spolupráci je to, aby se účastníci projektu setkali, poznali se, navázali osobní kontakty a aby tak vznikla základna mající potenciál k rozvoji nejrůznějších aktivit.

  A protože to bylo setkání fotografů, tedy kreativních umělců, padlo už na tomto setkání mnoho návrhů na nejrůznější akce.

  Těmi nejdůležitějšími by měly být dvě setkání členů polského a českého týmu. První bylo dohodnuto na podzim letošního roku v Hradci Králové, který je metropolí východních Čech, městem, v němž je nejen historické jádro, ale i moderní architektura. Součástí tohoto setkání by měla být exkurze v místní firmě FOMA, která produkuje fotomateriály, návštěva města a po přejezdu do blízkého Josefova i možnost seznámit se s architektonicky zcela odlišným pevnostním městem vybudovaným na příkaz císaře Josefa II. Druhé setkání se bude konat na jaře příštího roku ve Zlotorii (gmina Choroscz), místě, které zatím Čechům mnoho neříká. Jeho návštěva českými účastníky projektu vědomí o něm pomůže změnit.

  Viditelnými výstupy  činnosti této oborové skupiny  budou společné fotografické výstavy, zájem je i na vydání společné fotografické publikace. Zatímco čeští účastníci budou galerii pro  výstavu teprve hledat, Poláci pohotově nabídli výstavní prostory v nové galerii umístěné v obchodním centru Nowy rynek v Jelení Hoře. 

  A protože projekt INSPIR je spojen s vydáváním stejnojmenného časopisu, nabídl jeho šéfredaktor možnost prezentovat fotografie členů této oborové skupiny jak na jeho stránkách, tak i na webových stránkách projektu.

  Setkání trvalo necelé dvě hodiny, ale jeho efekt je nenahraditelný. Byly navázány osobní kontakty, prokázalo velmi živý zájem účastníků z obou stran hranice a naznačené aktivity povedou k takovému rozšíření spolupráce, které by bez něj bylo sotva možné.