V minulém čísle našeho časopisu jsme informovali čtenáře o započetí spolupráce mezi cukráři z obou stran hranice. Po dvou úvodních setkáních představitelů českých a polských cukrářů již víme, že v roce 2018 dojde k výměnným stážím mezi těmito „sladkými” partnery.

  Na polské straně na sebe vezme roli hospodáře pan Stanislav Furtak. V Dolním Slezsku je dobře známý obyvatelům tohoto příhraničního regionu. Člověk, který se zabývá cukrářstvím a pekařstvím již 40 let. Vlastní soukromou společnost, jejíž prodejní síť čítá 56 obchodů.

Muž, který cukrářstvím a pekařstvím zabývá více než 40 let, má soukromá společnost, jejíž prodejní síť pokrývá až 56 obchodů ve čtyřech vojvodstvích jihozápadu Polska. Cukrářstvím se zabývá již třetí generace rodiny Furtaků. Samotný pan Stanislav je kromě řízení společnosti zapojen do mnoha organizací. Je členem sdružení – asociace  cukrářů a karamelářů Polské republiky se sídlem ve Varšavě, členem svazku zaměstnavatelů v Zemi Jaworské, je jedním ze zakladatelů a spoluorganizátorů Svátku chleba a perníku, který láká každé léto do dolnoslezského Jawora tisíce turistů a gurmánů.

  Na české straně se ke spolupráci přihlásili cuukráři z Nové Paky na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Město je známé svým pečivem od druhé poloviny 19. století. Tehdy vznikala první střední škola mladých cukrářů. V současné době je to Střední škola gastronomie a služeb.

  Obě strany se mohou těšit na dobrou výměnu zkušeností. My v nadaci FIRIM a spolku Region Panda držíme palce a postaráme se o to, aby se z kontaktů cukrářů narodila spolupráce. Jak sami zainteresovaní říkají, výroba se stále více orientuje na masívní pseudocukrářství, na průmyslové bázi přes velké koncerny. Je potřeba se tomu postavit, bránit příležitosti a zachovat tradiční recepty a metody produkce pro příští generace. Naštěstí polští a čeští cukráři dbají na to, jak nejlépe uspokojit gusto zákazníků. Díky tvrdé práci, zkušenostem, kreativitě, kontaktům s dalšími zapálenými lidmi v jiných zemích ve světě, díky cestování za hledáním nových chutí a novými trendy cukrářské výroby se stávají cukráři z česko-polského pohraničí jedinečnými.

  Po předběžném projednání možnosti setkání mezi FIRIM a Regionem Panda v Jaworu je nyní na programu již první oficiální setkání představitelů českého a polského cukrářství je na programu již 12. prosince v Jaworu!

Tomasz Kościów a Jiří Daniel