Skauting je celosvětové hnutí. Byl založen 1907 v Anglii. Rozšířil se roku 1920 i do Skutče.  Od té doby byl několikrát násilím nacistů a komunistů zrušen.  Ti, kteří v předválečném a poválečném období skautovali, vytvořili skvělé podmínky pro své následníky v letech 1968-70. Balda, Magico, Šaman, Vazák, Akéla a další – to byli hrdinové pro ty, kteří skauting obnovili na různých místech v celé síti svých nových bydlišť (Rychlonožka - České Budějovice, , Karel a Nela - Luže, Šárlí -  Chrudim, Andy - Skuteč).

 

Skauting (harcerstwo) to ruch ogólnoświatowy. Został założony w 1907 roku w Anglii. W roku 1920 r. dotarł do czeskiej miejscowości Skutecz. Od tego czasu był kilkakrotnie likwidowany przez nazistów i niszczony przez komunistów. Ci, którzy w okresie przedwojennym i powojennym zajmowali się skautingiem, stworzyli doskonałe warunki dla swoich następców w latach 1968–70. Balda, Magico, Szaman, Vazák, Akéla i inni - to byli bohaterowie tych, którzy odnowili ruch w różnych miejscach tworząc sieć nowych siedzib (Rychlonožka - Czeskie Budziejowice, Karel i Nela – miasteczko Luże, Šárlí – miejscowość Chrudim, Andy - Skutecz).

 

Protože jsem sám poznal a pochopil skautské ideály, pozval jsem současné skauty i jejich současné vedoucí – maje kamarády z let 1968-70, k výpravě z projektu INSPIR, k výjezdu za nimi do Jawora a Swiebodzic. I tak jsme oslavili 100 let skautingu ve Skutči. S jakými pocity se skauti vraceli? Poslali mi několik SMS:

Ponieważ sam poznałem i rozumiem ideały skautingu, zaprosiłem zarówno obecnych młodych skautów, jak i ich harcmistrzów – moich przyjaciół z lat 1968–70, aby wzięli udział w projekcie INSPIR, aby odwiedzili polskich harcerzy w Jaworze i Świebodzicach. I w ten oto sposób świętowaliśmy 100 lat skautingu od jego powstania w mieście Skutecz. Z jakimi wrażeniami wrócili skauci? Wysłali mi kilka SMS-ów:

 

Vít Pavliš: „Nám se na této akci líbilo vše. To, jak se nás ujmuli naši polští bratři, je úžasné. Množství výborného jídla, které se ani nedalo sníst.  Průvodce Tomek nám vše vysvětlil i se špetkou humoru. Ubytování pěkné a útulné.“

Wit Pawlisz: „Podobało nam się wszystko podczas tego wydarzenia. To, jak przyjęli nas nasi polscy bracia, jest niesamowite. Wiele pysznych potraw, których nie można było przejeść. Przewodnik Tomek prezentował nam wszystko z odrobiną humoru. Zakwaterowanie ładne i przytulne.”

 

Tereza Kozderková:  „Moc jsem si výpravu do Polska užila, získala spoustu nových zkušeností a navázala nová přátelství. Děkuju za možnost zúčastnit se této akce.“

Teresa Kozderkowa: „Bardzo podobała mi się podróż do Polski, zdobyłam wiele nowych doświadczeń i nawiązałam nowe znajomości. Dziękuję za możliwość udziału w tym wydarzeniu.”

Skutečská skautka: „Za tak krátký čas jsme stihli tolik věcí! Polští skauti měli připravený úžasný program. Prohlédli jsme si památky, vyrobili jaworský perník. Byl to nezapomenutelný zážitek a já za něj moc děkuju.“

Skautka z miasta Skutecz: „Zrobiliśmy tak wiele rzeczy w tak krótkim czasie! Polscy harcerze mieli przygotowany niesamowity program. Obejrzeliśmy zabytki, zrobiliśmy pierniczki jaworskie. To było niezapomniane przeżycie i bardzo za to dziękuję.”

 

Ondřej Zdražil: „Jsem moc rád, že jsem mohl jet.“

Ondrzej Zdrażil: „Cieszę się, że mogłem pojechać”.

Zdena Svěráková: „Jazyková bariéra vůbec nebyla na překážku. Vše bezva, i prohlídka Swidnice s Tomkem. Jsem nadšená.“

Zdena Swerakowa: „Bariera językowa wcale nie była przeszkodą. Wszystko super, i wycieczka po Świdnicy z Tomkiem. Jestem podekscytowana. ”

Štěpán Pavliš – vedoucí výpravy skutečských skautů: „Nazdar! Z této skvělé výpravy bych rád vypíchl úžasnou snahu tohoto projektu navázat kontakt mezi skauty z Polska a Česka. Nebýt Regionu Panda a FIRIM, neměli bychom skoro žádnou možnost setkat se, seznámit se a vyměnit si kontakty s harcery. Díky!“

Sztepan Pawlisz – szef wyprawy skautów ze Skutcza: „Czuwaj! Po tej wspaniałej wyprawie chciałbym zwrócić uwagę na niesamowity wysiłek wkładany w tym projekcie, aby nawiązać kontakty między skautami z Polski i Czech. Gdyby nie było Regionu Panda i FIRIM, pewnie nie mielibyśmy okazji spotkać się, poznać i wymienić kontaktami z harcerzami. Dzięki!”

 

 

  Připravil: Jiří Daniel

***

 

Polscy harcerze z radością przyjęli grupę skautów z Czech. Zaczynaliśmy nasz projekt INSPIR w kwietniu roku 2017 i wtedy to zastanawialiśmy się czy znajdą partnerów do współpracy po czeskiej stronie. I proszę, jak zatoczyliśmy koło zdarzeń. Nieomal kończymy realizację działań projektowych, a klamrą, która spina ten czas, jest duże spotkanie czeskich skautów z jaworskimi i świebodzickimi harcerzami. W międzyczasie dochodziło do mniejszych spotkań i kontaktów pomiędzy szefami organizacji, aż dopięliśmy jeden termin na wspólne świętowanie i dzielenie się ideałami skautingu. Znakomite to było spotkanie. Harcerze zadbali o to, żeby utworzyć na zbiórce mieszane grupy polsko-czeskie i aby wspólnie rozwiązywać najróżniejsze zadania. Widziałem i słyszałem jak dobrze się przy tym bawili. Po skończonej zbiórce nie mogli się rozstać. Przy okazji pokazaliśmy naszym czeskim przyjaciołom kawałek Dolnego Śląska: Jawor, Świebodzice, Świdnicę. Jestem pewien, że po tak rozpoczętej wymianie jeszcze do nas wrócą. Kto wie, może zorganizują wspólne polsko-czeskie czy czesko-polskie obozy harcerskie? Ale to przyszłość, którą poznamy, gdy projekt INSPIR będzie już tylko wspomnieniem. Bardzo miłym wspomnieniem.

P.S. „Digi, digi, digi, łoś, łoś, łoś!” to rodzaj zabawnego podziękowania, gdy harcerzom spodoba się czyjś występ albo działanie. W tych marcowych dniach słyszeliśmy to zawołanie wiele razy.


Polští harceři rádi přijali skupinu skautů z České republiky. Náš projekt INSPIR jsme zahájili v dubnu 2017 a tehdy jsme se zavázali najít partnery pro spolupráci na české straně. A prosím, zatočili jsme kolem dějin. Dokončujeme realizaci projektových aktivit a sponou, která teď spíná ten čas, je velké setkání českých skautů se skauty z Jawora a Swiebodzic. Mezitím proběhly menší schůzky a kontakty mezi vedoucími, dokud jsme nedospěli k termínům společných setkání a sdílení skautských ideálů. Bylo to vynikající setkání. Skauti dbali o to, aby vytvořili smíšené polsko-české skupiny a společně řešili nejrůznější zadání. Bylo vidět i slyšet, jak dobře se bavili. Po schůzkách se nemohli rozloučit. Mimochodem, ukázali jsme našim českým přátelům kousek Dolního Slezska: Jawor, Świebodzice, Świdnici. Jsem si jist, že po takové výměně se k nám vrátí. Kdo ví, možná zorganizují společné polsko-české nebo česko-polské skautské tábory? Ale to je budoucnost, kterou uvidíme, až projekt INSPIR bude jen vzpomínkou. Velmi pěknou vzpomínkou.
Tomasz Kościów

PS: "Digi, digi, digi, losi, losi, losi!" je to způsob vtipného poděkování místo potlesku za něčí výkon nebo akci. V těchto březnových dnech jsme tuto zvolání slyšeli mnohokrát.