Dne 13. prosince 2022 odešel v naprosté tichosti člověk, jehož trenérské umění bylo vzorem pro mnohé z nás. Jeho hluboké šachové i peadagogické znalosti byly předurčeny k tomu, aby vedl největší šachové talenty k velmistrovskému umění.

  Měl krásný vztah i k Rychnovu nad Kněžnou. Koncem minulého tisíciletí nejprve trénoval prvního rychnovského šachového mistra Petra Kačírka a jeho vrstevnici, nositelku jednoho velmistrovského balu, Martinu Holoubkovou. Tu také doprovázel na mezipásmovém turnaji MS žen v Jakartě. O deset let později vážil téměř každý týden cestu do Rychnova nad Kněžnou, kde trénoval velmi silnou skupinu talentů vzešlých z mého základního výcviku – Petra Macha, Michala Červinku, Hanku a Míšu Pirklovou a mnoho dalších. Říkal, že Rychnov byl jeho druhým domovem.

  Častokrát jsme spolu hovořili o tréninkových metodách. Doteď používáme jeho metodiku při výcviku mladých hráčů v Regionu Panda. Rád vzpomínám na jeho rozbory partií, při kterých byl kolem jeho stolku vždy obrovský chumel dětí a všichni poslouchali i jeho netradiční přirovnání a vtipný výklad.

  Pro mě byl vzorem čistoty myšlení i skutků. Děkuji touto cestou prvnímu členu české šachové Síně slávy. Jiří Daniel