Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Rychnova nad Kněžnou č. 66/2017 ze dne 18.9.2017 a v souladu s Programem na podporu materiálního vybavení nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 18 let zakoupil Region Panda dvě nové online soupravy DGT, propojovací kabeláž a dvoje digitální šachové hodiny DGT 3000 v celkové hodnotě 30.480,- Kč, z dotace města bylo použito na krytí nákladů 26.000,- Kč. Děkujeme touto cestu Městu Rychnov nad Kněžnou za tuto materiální podporu klubu.