Přes veškerou nejistotu , která letos všude panuje, připravujeme M ČR seniorů. V hracím sále by mělo být minimálně 25 on-line souprav pro přímé přenosy, připravili jsme nové reklamní áčko na chodník před budovu, připravili jsme nový stojan na reklamy donátorů, dohodli jsme možnost objednání levných obědů ve školní jídelně v Domově mládeže TGM (před turnajem zveřejníme i podmínky objednání obědů a jídelníček), je připravena nedělní dopolední šachová přednáška významného funkcionáře Šachového svazu ČR, je odbjednán autobus na výlet na zámek Nové Hrady, do Toulovcových maštalí a do Litomyšle, je objednán autobus na společenský večer, který se letos uskuteční s harmonikou Jardy Pleváka (ještě nám nikdy nehrál) a tanečním vystoupením spolku Florianteam z Doudleb ve Slatině nad Zdobnicí, na viděnou s Vámi se těší opět omlazený tým pořadatelů s krásnými a milými dívkami už u prezence. Držme si palce, ať nám náš plán nikdo nepokazí. Rozklikněte si obdélník M ČR seniorů, přibyli účasníci a přibyla také listina vítězů všech předchozích ročníků.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020