Poličští šachisté se zármutkem oznamují, že v úterý 27. října zemřel po delší nemoci nestor poličského šachu - pan František Houška, mj. několikanásobný účastník M ČR seniorů v Rychnově. 

 

Franta držel několik desetiletí Poličku na šachové mapě. Pro královskou hru nadchnul desítky dětí. Mnoho z nich se postupem času stalo oporami poličského  klubu. Obě jeho děti, Magda i Broněk, jsou KM. Ještě v letošním roce byl rozhodčím několika utkání družstev! Vše dělal se skromností a zápalem pro 64 polí. 

 

Poslední rozloučení se v úzkém kruhu rodinném koná v pondělí 2. listopadu.

 

PS: Znal jsem Františka desítky let. Byl nejen nadšeným, ale i nesmírně čestným funkcionářem. JD

Čest jeho památce!

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020